Anonim
Image 11 модификации на Волжския ГАЗ-21, които всъщност не бяха

Най-известната и най-почитана Волга - и наистина една от най-обичаните коли от съветската епоха - се качи на конвейера през 1956 година. ГАЗ 21 беше вторият след новия модел на Москвич 402 от времето на размразяването и един от символите на обновяването и растежа на индустриалния потенциал на страната.

По онова време Волга беше доста модерен и отчасти усъвършенстван автомобил. Но колко оригинална е неговата конструкция и дизайн? Това се спори и до днес. И все още е горещо и непримиримо.

Волга ГАЗ 21 - типичный автомобиль своего времени: классическая компоновка, передняя подвеска - независимая, пружинная, задняя - на продольных рессорах. В качестве аналогов на ГАЗе изучали (а потом на испытаниях сравнивали с Волгой) в первую очередь американские Ford Mainline и Chevrolet Styleline. Но в части конструкции кýзова у этих машин заимствовать было нечего. Американские образцы - рамные, а кузов Волги - несущий. У газовцев был уже богатый опыт создания подобных конструкций для Победы и ЗИМа. Конструктивно кузов ГАЗ-М21 похож скорее на Москвич 402, поскольку последний тоже проектировали в Горьком. Volga GAZ 21 - типичен автомобил за своето време: класическото разположение, предното окачване - независимо, пружина, задното - върху надлъжните пружини. Като аналози в GAZ бяха проучени (и след това сравнени с Волга в тестовете) преди всичко американските Ford Mainline и Chevrolet Styleline. Но по отношение на дизайна на каросерията от тези машини нямаше какво да се заеме. Американските модели са в рамка, а тялото на Волга е носител. Газовите вече имаха богат опит в създаването на подобни структури за Victory и ZIM. Структурно тялото на GAZ-M21 прилича повече на Moskvich 402, тъй като последното е проектирано и в Gorky. Volga GAZ 21 - типичен автомобил за своето време: класическото разположение, предното окачване - независимо, пружина, задното - върху надлъжните пружини. Като аналози в GAZ бяха проучени (и след това сравнени с Волга в тестовете) преди всичко американските Ford Mainline и Chevrolet Styleline. Но по отношение на дизайна на каросерията от тези машини нямаше какво да се заеме. Американските модели са в рамка, а тялото на Волга е носител. Газовите вече имаха богат опит в създаването на подобни структури за Victory и ZIM. Структурно тялото на GAZ-M21 прилича повече на Moskvich 402, тъй като последното е проектирано и в Gorky. Прототип ГАЗ-М21 1955 года выглядел свежо и, пожалуй, даже современнее иных западных аналогов. В определенной мере Волга стилистически тяготела к американскому дизайну, но в те годы по этому пути шли очень многие европейские фирмы. Прототипът GAZ-M21 от 1955 г. изглеждаше свеж и може би дори по-модерен от другите западни колеги. До известна степен Волга беше стилистично гравитирана към американския дизайн, но в онези години много много европейски фирми следваха този път. Прототипът GAZ-M21 от 1955 г. изглеждаше свеж и може би дори по-модерен от другите западни колеги. До известна степен Волга беше стилистично гравитирана към американския дизайн, но в онези години много много европейски фирми следваха този път. Ford Mainline, дебютировавший в 1952 году,  - один из главных аналогов ГАЗ-М21. Но схожих черт в дизайне совсем немного,  в целом они общие для многих американских и европейских машин тех лет. Ford Mainline, който дебютира през 1952 г., е един от основните аналози на GAZ-M21. Но има много малко подобни характеристики в дизайна, като цяло те са общи за много американски и европейски автомобили от онези години. Ford Mainline, който дебютира през 1952 г., е един от основните аналози на GAZ-M21. Но има много малко подобни характеристики в дизайна, като цяло те са общи за много американски и европейски автомобили от онези години. По легенде, на изменении решетки радиатора прототипа настоял маршал Жуков. Кругляк со звездой сделал Волгу более похожей на Ford. Зарубежные дилеры к советскому символу отнеслись, понятно, прохладно. Через пару лет решетку изменили, сделав почти такой же, как на прототипе 1955 года. Според легендата маршал Жуков настоя за смяна на прототипа на радиаторната решетка. Кругляк със звезда направи Волга повече като Форд. Чуждестранните дилъри реагираха на съветския символ, разбира се, хладнокръвно. След няколко години решетката е променена, което я прави почти същата като при прототипа от 1955 г. Според легендата маршал Жуков настоя за смяна на прототипа на радиаторната решетка. Кругляк със звезда направи Волга повече като Форд. Чуждестранните дилъри реагираха на съветския символ, разбира се, хладнокръвно. След няколко години решетката е променена, което я прави почти същата като при прототипа от 1955 г. На первых Волгах стоял нижнеклапанный мотор - вари­ация на тему двигателя Победы. Но основным стал совершенно новый алюминиевый верхнеклапанный агрегат (70-85 л.с. в зависимости от степени сжатия), который прямых аналогов не имел. Лишь по геометрическим параметрам цилиндров (92 × 92 мм) мотор унифицировали с V8 Чайки ГАЗ 13. А в основе ее агрегата лежала конструкция Крайслера. Мотор Волги в модернизированном виде, но уже явно устарев, ­прожил на конвейере факти­чески полвека. На първия Волга стоеше двигател с долен клапан - вариант по темата на двигателя Victory. Основният от тях обаче беше изцяло нов алуминиев клапан (70–85 к.с. в зависимост от степента на сгъстяване), който нямаше преки аналози. Единствено по геометричните параметри на цилиндрите (92 × 92 мм) двигателят беше унифициран с G8 Gull 13 V8, а в основата на неговото устройство беше дизайна на Chrysler. Волжският мотор в модернизиран вид, но вече явно остарял, е живял на монтажната линия почти половин век. На първия Волга стоеше двигател с долен клапан - вариант по темата на двигателя Victory. Основният от тях обаче беше изцяло нов алуминиев клапан (70–85 к.с. в зависимост от степента на сгъстяване), който нямаше преки аналози. Единствено по геометричните параметри на цилиндрите (92 × 92 мм) двигателят беше унифициран с G8 Gull 13 V8, а в основата на неговото устройство беше дизайна на Chrysler. Волжският мотор в модернизиран вид, но вече явно остарял, е живял на монтажната линия почти половин век. Передняя независимая пружинная подвеска Волги - типичная для ­своего времени конструкция. Подобные на автомобилях США применяли с середины 1930 х годов. На первых Волгах были рычажные амортиза­торы, телескопические появились в 1960 м. Предното независимо окачване на пружинно окачване на Волга е дизайн, типичен за своето време. Подобно на автомобилите, използвани в САЩ от средата на 30-те години. На първата Волга имаше лостови амортисьори, телескопични амортисьори се появиха през 1960 м. Предното независимо пружинно окачване на Волга е типична за времето си конструкция. Подобно на автомобилите, използвани в САЩ от средата на 30-те години. На първата Волга имаше лостови амортисьори, телескопични се появиха през 1960 m. Многие компании, в том числе Ford на американских моделях, в середине 1950 х, сохранив общую схему пружинной подвески с телескопическими амортизаторами, перешли от шкворней к шаровым опорам. На Волге от шкворней и игольчатых подшипников отказались лишь в начале ХХI столетия. Много компании, включително Ford на американски модели, в средата на 50-те години на миналия век, запазвайки общата схема на пружинно окачване с телескопични амортисьори, преминаха от въртящи се към сферични лагери. На Волга, въртящите се и иглени лагери са изоставени едва в началото на XXI век. Много компании, включително Ford на американски модели, в средата на 50-те години на миналия век, запазвайки общата схема на пружинно окачване с телескопични амортисьори, преминаха от въртящи се към сферични лагери. На Волга, въртящите се и иглени лагери са изоставени едва в началото на XXI век. ГАЗ-М21 - первый советский легковой автомобиль с серийной автоматической коробкой передач. Но таковой оснастили лишь несколько сотен машин. Ни соответствующей культуры производства, ни подходящего масла, ни квалифицированного обслуживания в стране просто не было. На часть уже выпущенных с автоматом машин позднее даже установили обычную механику. Автомат прижился лишь на мелкосерийной правительственной Чайке ГАЗ 13. GAZ-M21 е първият съветски лек автомобил със серийна автоматична трансмисия. Но само няколкостотин коли бяха оборудвани с такива. Нито подходяща култура на производство, нито подходящо масло, нито квалифицирано обслужване в страната просто нямаше. Някои от машините, които вече са произведени с автоматична машина, по-късно дори бяха инсталирани с обикновена механика. Машината пусна корен само на дребния правителствен Чайка ГАЗ 13. GAZ-M21 - първият съветски лек автомобил със серийна автоматична трансмисия. Но само няколкостотин коли бяха оборудвани с такива. Нито подходяща култура на производство, нито подходящо масло, нито квалифицирано обслужване в страната просто нямаше. Някои от машините, които вече са произведени с автоматична машина, по-късно дори бяха инсталирани с обикновена механика. Кулеметът се изкорени само на дребния правителствен Чайка ГАЗ 13. В основе автоматической коробки Волги и Чайки - агрегат Ford, правда заметно переработанный. Об этом неоднократно рассказывали горьковские инженеры - создатели коробки передач. В основата на автоматичната скоростна кутия Volga и Chaika е агрегатът на Ford, макар и забележимо преработен. Това многократно са казвали инженери на Горки - създателите на скоростната кутия. В основата на автоматичната скоростна кутия Volga и Chaika е агрегатът на Ford, макар и забележимо преработен. Това многократно са казвали инженери на Горки - създателите на скоростната кутия. Салон Волги выглядел современно, свежо и оригинально. Правда, от некоторых смелых решений, опробованных на опытных образцах, отказались. Салонът на Волга изглеждаше модерен, свеж и оригинален. Вярно е, че някои смели решения, тествани върху прототипи, бяха изоставени. Салонът на Волга изглеждаше модерен, свеж и оригинален. Вярно е, че някои смели решения, тествани върху прототипи, бяха изоставени. В салоне Волги использовали лишь некоторые мотивы Форда, в первую очередь - спидометр, да и то заметно переработанный. В салона на Волга бяха използвани само някои от мотивите на Ford, предимно скоростомер и дори това беше забележимо ревизирано. В салона на Волга бяха използвани само някои от мотивите на Ford, предимно скоростомер и дори това беше забележимо ревизирано.

РУСКА РЕКА

Свързани материали Image GAZ-M20: Ден на победата

Първият Volga GAZ-M21 е един от най-отличителните и оригинални съветски автомобили. Богатият опит на инженери и стилисти, натрупан по време на създаването на Victory и ZIM, вече се е отразил. GAZ 21 не копира нито един конкретен западен модел. Създателите на Волга само творчески използваха най-новите постижения на западните, предимно американските компании. Някои европейски дизайнери и конструктори действаха по подобен начин и тогава.

До средата на 60-те години Волга бързо остаря на фона на западните си колеги: никога не получи независимо задно окачване, по-мощен двигател и спирачка, автоматична или поне четиристепенна скоростна кутия. Нещо е въведено на GAZ 24 през 1968 г., но много от недостатъците не са отстранени. Но това е темата на отделен, дълъг разговор.

Защо написаха Volga GAZ-21: от Ford? Chrysler? Или Москвич-402?
  • Как се появи Москвич-402 - символ на размразяването, прочетете в тази публикация.
  • Историята на създаването на първия лек автомобил на СССР - автомобила НАМИ-1 - прочетете тук.
  • От какво е направена първата съветска лимузина ZIS-101, ще разберете тук.
  • От кой е написал прочутата „стотинка“, разберете тук.
  • Не без клониране и създаването на Москвич-2141.
  • Прочетете за това, чието копие беше легендарният Victory GAZ-M20, прочетете тук.
  • Запорожец ЗАЗ-965 също има чужди роднини.
  • Какви отвъдморски прототипи имаше лимузината GAZ-13 Chaika, припомнихме в тази публикация.