Anonim
Image Рейтинг на страните по тежест на санкциите за превишена скорост Лишен от шофьорска книжка само в съда и на мястото на нарушението. Това не е много удобно, ако сте хванати да се откъснете от дома. Но в този случай можете да подадете молба, така че делото да бъде изпратено до съда по местоживеене. Можете да направите това по време на изпълнението на протокола - или на отделен формуляр, или в самия протокол, където пишете обясненията си. Няма специална форма за това. Просто посочете: „Моля ви да изпратите делото за разглеждане в мястото на пребиваване въз основа на част 1 на член 29.5 от Административния кодекс на Руската федерация.“ В този случай делото ще бъде изпратено до съда по местоживеене. В този случай периодът за преглед се спира за времето на изпращане на материалите.

Два месеца се дават за разглеждане в съда от момента, в който съдът получи материали от КАТ. Срокът на лишаване може да варира. Всичко зависи от конкретното престъпление. Освен това в някои случаи се осигурява приставка, например лишаване от права от три до шест месеца. В този случай съдът е този, който решава колко да даде на водача. Ако се покаете напълно и обещаете да не правите това отново и съдията вярва в това, ще получите минимум.

Лишаване от права от 1 до 3 месеца

Минималният срок за лишаване от права (от месец до три) е предвиден за шофиране без регистрационни табели, както и в случаите, когато номерата са инсталирани на места, които не са предоставени от производителя (част 2 на член 12.2 от Административния кодекс на Руската федерация). Подобно наказание ви очаква за повторна експлоатация на машина, която не е регистрирана в КАТ (част 1.1 от член 12.1 от Административния кодекс на Руската федерация).

Относно повторението трябва да знаете следното. Да кажем, че сте били спрени за шофиране без свидетелство за първи път на 20 декември. Платихте глоба от 800 рубли точно там. Така че, съгласно член 4.6 от Административния кодекс на Руската федерация, в рамките на една година от датата на изпълнение на решението (плащане на глобата), вие се считате за подложени на административно наказание. Уловени без номера през тази година (до 20 декември на следващата), вече ще получите лишения.

Если за парковку без регистрационных знаков наказания не предусмотрено, то за езду без них можно лишиться прав. Ако няма наказание за паркиране без регистрационни знаци, тогава за шофиране без тях можете да загубите правата си. Ако няма наказание за паркиране без регистрационни знаци, тогава за шофиране без тях можете да загубите правата си.

Отказът да се предостави предимство на специално превозно средство с включени светлинни и звукови сигнали (част 2 на член 12.17) също попада в същата група нарушения.

Лишаване от права до 6 месеца

Можете да бъдете лишени от шофьорска книжка само за период от три до шест месеца за неправилно пътуване на железопътния прелез: трафик към забранителен сигнал на светофар (затворена бариера) и движение през железопътната линия извън специално определени места. Установено наказание ч. 1 член. 12.10 Административен кодекс на Руската федерация.

Обгон там, где это запрещено, может оставить вас без прав надолго. Преминаването там, където е забранено, може да ви остави без права за дълго време. Преминаването там, където е забранено, може да ви остави без права за дълго време.

Най-малко 4 месеца може да бъдете лишен от военно свидетелство за превишаване на скоростта 60–80 км / ч (част 4 от член 12.9 от Административния кодекс на Руската федерация), отивайки на насрещната лента, включително по трамвайни коловози в обратна посока (част 4 на член 12.15 Административен кодекс на Руската федерация), шофиране „срещу вълна“ по еднопосочна улица (част 3 на член 12.16 от Административния кодекс на Руската федерация). Максималният срок за лишаване от права, предвидени за тези престъпления, е 6 месеца.

Подобно наказание свети, ако многократно (в рамките на една година след заплащане на първата глоба за "червения" сигнал) пресечете червеното кръстовище (част 3 от член 12.12 от Административния кодекс на Руската федерация).

Що се отнася до организирания превоз на деца (например училищни екскурзии), шофьорите трябва да помнят: децата могат да се превозват само през деня. През нощта (от 23:00 до 6:00 сутринта) можете да се придвижите в изключителни случаи - да завършите маршрута, например, до гарата, летището или хотела. За нарушение на това правило - лишаване. Същите четири до шест месеца (част 5 от член 12.23 от Административния кодекс на Руската федерация).

Фиксация большой скорости автоматическими камерами грозит лишь штрафом, но если попадетесь в прицел радара в руках инспектора, считайте стали пешеходом. Фиксирането на висока скорост с автоматични камери заплашва само с глоба, но ако попаднете в полезрението на радара в ръцете на инспектор, считайте ги за пешеходец. Фиксирането на висока скорост с автоматични камери заплашва само с глоба, но ако попаднете в полезрението на радара в ръцете на инспектор, считайте ги за пешеходец.

Максималният срок за лишаване от права за 6 месеца свети за любителите да шофират много бързо (скорост 80 км / ч или повече). Част 5, чл. 12.9 Административен кодекс на Руската федерация.

Лишаване от права за период от шест месеца до една година

Свързани материали Image Всички методи за измама с теглещи камиони Следващата група нарушения включва отнемане на шофьорска книжка от водач за период от шест месеца до една година. Те включват: шофиране на автомобил с измамни регистрационни марки (част 4 от член 12.2 от Административния кодекс), управление на автомобил с червени светлини отпред на него (част 3 на член 12.5 от Кодекса за административните нарушения).

За една година можете да останете без права за многократно нарушение на няколко правила: преминаване на железопътни линии (част 3 на член 12.10 от Административния кодекс на Руската федерация), отпътуване към насрещната лента или трамвайни коловози с обратна посока (част 5 от член 12.15 от Административния кодекс на Руската федерация), движение към еднопосочен трафик улица (част 3.1 от член 12.16 от Административния кодекс на Руската федерация), скоростта е 60–80 км / ч или повече (част 7 от член 12.9 от Административния кодекс на Руската федерация).

Важно е да разберете, че повторението в случаите, когато вече сте били лишени от определен член, е подобно нарушение в рамките на една година от датата на връщане на правата след лишаване. Ако за първи път наказанието беше парично, то тук, повтарям, едногодишният период започва от момента на плащане на глобата.

Друго нарушение, попадащо в този период, е шофиране при спиране на шофьорска книжка - чл. 17.17 Административен кодекс на Руската федерация. Съдебните изпълнители могат да прекратят правата - до изплащане на дълга според наличните глоби. Не си струва обаче да се страхувате, че изведнъж, без да знаете сами, се озовавате в лагера на водачите, чиито права са ограничени. Това е едно от последните мерки. Първо, ще бъдете помолени доброволно да изплатите дълга. Ако става въпрос за спиране на права, тогава съдебните изпълнители са длъжни да ви уведомят за това. В този случай в копие от решението ще бъде посочена началната дата на спирането на I / O и срока. С краен срок всичко е елементарно - докато не изплатите дълга, няма да можете да шофирате. Тоест, никой няма да определи конкретен срок за вас: ако не искате да плащате, не плащайте, но няма да можете да пътувате.

Най-високата мярка. Лишаване от права за период над 1 година

За управление на автомобил, на който са незаконно монтирани устройства за звукова и светлинна сигнализация (част 4 от член 12.5 от Кодекса за административните нарушения) или ако автомобилът е боядисан за специални услуги (част 6 от член 12.5 от Кодекса за административните нарушения), както и за напускане на място на произшествие ( част 2 от член 12.27 от Кодекса за административните нарушения на Руската федерация) ще бъде наказана с лишаване от година до година и половина.

За управление автомобилем, на котором незаконно установлены устройства подачи звуковых и световых сигналов, светит лишение прав от года до полутора лет. За шофиране на автомобил, на който устройствата за подаване на звукови и светлинни сигнали са инсталирани незаконно, лишаване от права от година до година и половина. За шофиране на автомобил, на който устройствата за подаване на звукови и светлинни сигнали са инсталирани незаконно, лишаване от права от година до година и половина.

Същото наказание заплашва, ако вашата вина е причинила незначителна вреда на здравето на друг участник в произшествие (част 1 на член 12.24 от Кодекса за административните нарушения).

От една година и половина до две години без права можете да останете за незаконно използване на специални сигнали (част 5 от член 12.5 от Административния кодекс), контрол в нетрезво състояние (част 1 от член 12.8 от Административния кодекс), прехвърляне на контрол върху лице в нетрезво състояние (част 2 на чл. .12.8 Административен кодекс), отказът от медицински преглед (част 1 на член 12.26 от Административния кодекс), причиняващ умерена вреда на здравето (част 2 на член 12.24 от Административния кодекс).

Напомням ви също, че след злополука е забранено да се употребява алкохол (за облекчаване на стреса например), докато полицейските служители не проведат проверка или решат за нейната неподходяща (част 3 от член 12.27 от Кодекса за административните нарушения).

Самое серьезное наказание предусмотрено за управление автомобилем в состоянии опьянения. Най-сериозното наказание е за шофиране в нетрезво състояние. Най-сериозното наказание е за шофиране в нетрезво състояние.

Това са основните моменти, които обикновените автомобилисти трябва да знаят. В същия Административен кодекс има наказание под формата на лишаване от право да управлява МПС и за нарушения, свързани с движението на обемисти и тежки превозни средства, както и превоз на опасни товари (членове 12.21.1 от Административния кодекс на Руската федерация и 12.21.2 от Административния кодекс). Но това все още са доста специфични състави за нарушения.

Кога започва да действа срокът за лишаване от права?

Свързани материали Image Как да върнете, възстановите или да получите нови права - указанието на ZR Решението на съда за лишаване влиза в сила десет дни след приемането му (ако не сте обжалвали) или след разглеждане на жалбата ви в по-горен съд и оставяне на решението непроменено. След влизането му в сила е необходимо да предадете шофьорска книжка в КАТ. Документът се предава на звеното, което ви е хванало. Ако обаче по ваше искане случаят е бил разгледан в мястото на пребиваване, правата ще се съхраняват в местното поделение на КАТ. Колкото по-рано го предадете, толкова по-добре: от този момент периодът на лишения ще започне да се брои.

В края на срока на лишаване можете да вземете правата. Естествено, в същия отдел на КАТ, където бяха дадени за съхранение. Ако през това време сте се преместили, трябва предварително (поне три месеца) да се свържете с КАТ с писмено изявление, така че вашите права да бъдат препратени към новото ви място на пребиваване. За да върнете правата, първо трябва да преминете теоретичен тест за правилата за движение и да предоставите медицинско свидетелство. Освен това ще е необходимо да се изплащат всички задължения за глоби. Разбира се, говорим изключително за глоби на водачите: дълговете за комунален апартамент, например, не представляват интерес за никого в КАТ.